Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

De klant bevestigt dat alle details in de offerte correct en akkoord zijn. Eventuele wijzigingen / aanpassingen kunnen invloed hebben
op de beschikbaarheid, c.q. levering.

2. OFFERTES EN ORDERS

2.1 Om de offerte te bevestigen en de bestelling definitief te maken, dient er een aanbetaling te worden gedaan
van 50% van het totaalbedrag. Dit dient uiterlijk 5 werkdagen na bestelling te zijn voldaan.
2.2 Als de overeenkomst twee (2) weken voor levering ontbonden wordt, zal 50% van de aanbetaling geretourneerd worden. Indien het binnen de twee (2) weken voor levering valt, zal de volledige aanbetaling vervallen.
2.3 Alle wijzigingen van de bestelling kunnen leiden tot extra kosten, mits de beschikbaarheid dit toelaat.

3. LEVERING

3.1 Weber & Weber Suprême Bakery kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onvoorziene omstandigheden, zoals extreem weer, transportproblemen, ongelukken, arbeidsgeschillen of stakingen en andere oorzaken waarop Weber & Weber Suprême Bakery geen invloed kan uitoefenen.
3.2 Weber & Weber Suprême Bakery kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door externe partijen anders dan het personeel van Weber & Weber Suprême Bakery.
3.3 De klant dient te zorgen dat de bestelde artikelen op een veilige manier geplaatst kunnen worden.
3.4 De klant is ervoor verantwoordelijk dat bij het aansnijden van de taart de niet eetbare decoratie, inclusief suikerfiguren van de taart zijn verwijderd, dit omdat de decoratie niet eetbare onderdelen kan bevatten.
3.5 Weber & Weber Suprême Bakery zal de klant adviseren hoe de taart het best kan worden verzorgd. Het weer kan invloed hebben op de staat van de taart. Mocht de klant het advies niet aannemen, dan kan Weber & Weber Suprême Bakery hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld.
3.6 Toebehoren zoals; taart mes, gebakschoteltjes, vorkjes en servetten vallen niet onder de standaard levering door Weber & Weber Suprême Bakery.
3.7 Weber & Weber Suprême Bakery is gerechtigd meer- dan wel minder leveringen van maximaal 10% van de bestelde hoeveelheid uit te voeren en aan de koper te berekenen. Bijvoorbeeld: Indien noodzakelijk voor de opmaak van een tafel of een candybar.
3.8 Koper is te allen tijde gehouden diens medewerking aan de levering te verlenen. Koper draagt behoudens andersluidend beding zorg voor de oplossing tot levering der goederen.
3.9 Weber & Weber Suprême Bakery biedt u de mogelijkheid om uw bestelling te laten bezorgen. Binnen 20 km. vanaf postcode 2404 is dit kosteloos, daarbuiten wordt een kilometervergoeding van 29 cent per gereden kilometer berekend.

4. EIGENDOMSOVERDRACHT

4.1 Alle geleverde goederen, zoals etagères, taart schalen, stolpen e.d., blijven eigendom van de Weber & Weber Suprême Bakery, hiervoor dient een borg te worden betaald. De klant is verantwoordelijk voor het in goede staat retourneren van het gehuurde producten naar Weber & Weber Suprême Bakery binnen één (1) week na levering. Indien er producten defect, beschadigt of niet binnen de aangegeven periode retour komen zal de
borg komen te vervallen.

5. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

5.1 Hoewel alle voorzorgsmaatregelen worden getroffen, betreffende bekende allergieën, kan het voorkomen de dat de producten melk, graan, noten, cacao of andere allergenen bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest. Weber & Weber Suprême Bakery kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke allergische reacties. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de gasten te informeren.
5.2 Tevens gaat de klant akkoord dat Weber & Weber Suprême Bakery foto’s van het product mag gebruiken voor promotie doeleinden, dit zonder
vergoeding.
5.3 Om de kwaliteitsstandaard te waarborgen kan het nodig zijn dat Weber & Weber Suprême Bakery last minute aanpassingen doet aan het ontwerp.

Weber & Weber Suprême Bakery – www.weberenweber.nl – KvK-nummer: 71636889 – BTW nummer: NL858791997B01